Status bežične komunikacije

Status bežične komunikacije se može proveriti na ekranu.

Ekran u stanju pripravnosti za snimanje

Ekran za prikaz informacija tokom reprodukcije

  • (1) Wi-Fi funkcija
  • (2) Bluetooth funkcija
  • (3) Jačina bežičnog signala
Status komunikacije Ekran
Wi-Fi funkcija Snaga bežičnog signala
Nije povezan Wi-Fi: Disable Not used Isključen
Wi-Fi: Enable Not connected
Povezivanje Connected (treperi) Wireless LAN connection 2
Povezan Connected Wireless LAN connection
Slanje podataka Sending data Wireless LAN connection
Greška u vezi Connection error (treperi) Wireless LAN connection 2

Indikator Bluetooth funkcije

Bluetooth funkcija Status veze Ekran
Drugo osim [Disable] Bluetooth connected Bluetooth connected
Bluetooth povezan Bluetooth not connected
[Disable] Bluetooth nije povezan Nije prikazano