Promena informacija o orijentaciji videa

Možete ručno da uredite informacije o orijentaciji pri reprodukciji filma (koje određuje koja strana je gore).

  1. Izaberite [Playback: Change mov rotate info].

  2. Izaberite film.

    • Pritisnite tastere Left key Right key da izaberete film sa informacijama o orijentaciji koji želite da promenite.
  3. Promenite informacije o orijentaciji.

    • Dok gledate kameru i ikonicu Image orientation u gornjem levom uglu ekrana, pritisnite dugme Quick Control/Set da biste odredili koja strana je gore. Svaki pritisak na dugme Quick Control/Set menja informacije o orijentaciji filma na sledeći način: [Movie orientation] → [Movie orientation left] → [Movie orientation right].

Oprez

  • Filmovi se reprodukuju horizontalno na kameri i preko HDMI video izlaza, bez obzira na postavku [Set-up: Add Movie rotate info]().
  • Informacije o orijentaciji filma filmova snimljenih drugim kamerama ne mogu se uređivati ovom kamerom.