Brzi početni vodič

 1. Napunite kameru ().

  • Pre upotrebe, napunite kameru ().
 2. Ubacite karticu ().

 3. Uključite kameru ().

  • Pritisnite dugme Power.
  • Ukoliko se pojavi ekran za izbor jezika, korisitite Cross keys da odaberete jezik, a zatim pritisnite Quick Control/Set ().
  • Ako se pojavi ekran za podešavanje datuma/vremena/zone, koristite Cross keys da izaberete stavku podešavanja, a zatim pritisnite Quick Control/Set. Podesite Up key/Down key tasterima, a zatim pritisnite Quick Control/Set ().
  • Nakon što se pojavi [Welcome] ekran, pratite uputstva na ekranu da biste povezali kameru sa pametnim telefonom ().
  • U oblastima gde je TV video sistem PAL, pogledajte Video Sistem.
 4. Otvorite ekran i postolje, a zatim postavite kameru na dole ().

  • Kamerom možete snimati i reprodukovati materijal "iz ruke".
 5. Snimite video ().

  • Da započnete snimanje, dodirnite [Record] ili pritisnite Start/Stop taster. Da zaustavite snimanje, dodirnite [] ili ponovo pritisnite Start/Stop taster.
  • [Focus indicatorREC] se prikazuje u gornjem levom uglu dok je snimanje filma u toku, a oko ekrana se prikazuje trepćući crveni okvir.
 6. Pregled snimnjenog filma.

  • Pritisnite taster Playback na prikažete snimnjeni film na ekranu ().
  • Pritisnite ponovo taster Playback da se vratite na ekran za snimanje.

Oprez

 • Pazite da ne priklještite prste, kada otvarate ili zatvarate ekran.

Napomena