ND Filter

Za optimalnu osvetljenost scena koje snimate, automatski ND filter smanjuje intenzitet svetlosti na 1/8 stvarnog nivoa, za ekvivalentan iznos od tri koraka. Pored [Auto], možete izabrati i [Off] ili [On].

  1. Izaberite [Shooting: ND filter].

  2. Izaberite opciju.

Oprez

  • Izborom [On] ili [Auto] postoji veća verovatnoća da će se pojaviti šum na slici, čak i u svetlim scenama, jer je lakše povećati ISO brzinu.
  • ND: Neutralna gustina
  • Mere opreza pri korišćenju Auto ND filtera

  • Status ND filtera se ne menja kada počne snimanje za snimanje filma ili strimovanje, čak i kada je podešeno [Auto].
  • Za najbolje rezultate, podesite na [Off] ako prelazite iz svetle u tamno okruženje dok snimate filmove.
  • [Shooting: ND filter] je podešeno na [Off] kada se kamera koristi kao web kamera.