Snimanje fotografija

  • Da biste fokusirali, dodirnite objekat koji želite da snimite. Pritisnite dugme Start/Stop da biste snimili.
  • Žuti okvir se prikazuje kada kamera ne može da fokusira subjekte.

Napomene

  • Za potpuno automatski rad od fokusiranja do snimanja, jednostavnim dodirom subjekta, podesite [Shooting: Touch Shutter] na [Enable] ().