Informacije o autorskim pravima

Kada postavite informacije o autorskim pravima, one će biti snimljene na slici kao Exif informacije.

Oprez

 • Ako je unos za “Author” ili “Copyright” dugačak, možda se neće u potpunosti prikazati kada izaberete [Display copyright info.].
 1. Izaberite [Set-up: Copyright information].

 2. Izaberite opciju.

 3. Unesite tekst.

  • Koristite Cross keys da izaberete znak, a zatim pritisnite dugme Quick Control/Set da biste ga uneli.
  • Izborom [Input mode], možete promeniti režim unosa.
  • Izaberite [Erase] da biste izbrisali znak.
 4. Izađite iz podešavanja.

  • Pritisnite dugme MENU, a zatim pritisnite [OK].

Provera informacija o autorskim pravima

Kada izaberete [Display copyright info.] u koraku 2, možete da proverite informacije [Author] i [Copyright] koje ste uneli.

Brisanje informacija o autorskim pravima

Kada izaberete [Delete copyright information] u koraku 2, možete izbrisati informacije [Author] i [Copyright].