Sadržaj pakovanja

Pre upotrebe, proverite da li se sledeći predmeti nalaze u paketu. Ako nešto nedostaje, obratite se svom prodavcu.

  • Kamera

  • Kaiš

  • Kabl za povezivanje

  • Kamera ne dolazi sa memorijskom karticom ().
  • Baterija je ugrađena u kameru.
  • Pazite da ne izgubite nijednu od ovih stvari.

Oprez

  • Brzina prenosa sa ovim interfejs kablom je ekvivalentna Hi-Speed USB (USB 2.0).