Režim rada u avionu

Možete privremeno onemogućiti Wi-Fi i Bluetooth.

  1. Odaberite [Communication functions: Airplane mode].

  2. Podesite na [On].

    • Na ekranu se prikazuje [Airplane mode].

Napomena

  • [Airplane mode] se možda neće prikazati pri fotografisanju, snimanju filma ili reprodukciji, u zavisnosti od podešavanja ekrana. Ako nije prikazan, pritiskajte dugme INFO više puta da biste pristupili prikazu detaljnih informacija.