HDMI rezolucija

Podesite rezoluciju izlaza slike koja se koristi kada je kamera povezana sa televizorom ili eksternim uređajem za snimanje pomoću HDMI kabla.

 1. Izaberite [Set-up: HDMI resolution].

 2. Izaberite opciju.

  • Auto

   Slike će se automatski prikazati u optimalnoj rezoluciji koja odgovara povezanom televizoru.

  • 1080p

   Izlaz u rezoluciji 1080p. Izaberite da li želite da izbegnete probleme sa prikazom ili kašnjenjem kada kamera promeni rezoluciju.