Resetovanje podešavanja komunikacije

Sva podešavanja bežične komunikacije se mogu izbrisati. Brisanjem podešavanja bežične komunikacije možete sprečiti da se njihove informacije otkriju kada pozajmite ili date svoju kameru drugim ljudima.

  1. Izaberite [Communication functions: Reset communication settings].

  2. Izaberite [OK].

Oprez

  • Ako ste uparili kameru sa pametnim telefonom, na ekranu Bluetooth podešavanja pametnog telefona izbrišite informacije o vezi kamere za koju ste vratili podrazumevana podešavanja bežične komunikacije.

Napomene

  • Sva podešavanja bežične komunikacije mogu se obrisati izborom opcije [Communication settings] za [Other settings] u [Set-up: Reset camera].