Bluetooth podešavanja

 1. Izaberite [Communication functions: Bluetooth settings].

 2. Izaberite opciju.

  • Bluetooth

   Ako nećete koristiti Bluetooth funkciju, izaberite [Disable].

  • Bluetooth address

   Možete da proverite Bluetooth adresu kamere.

  • Connect to

   Možete da proverite ime i status komunikacije uparenog uređaja.