Priprema i osnovne operacije

Ovo poglavlje opisuje pripremne korake pre nego što počnete da snimate i osnovne operacije kamere.