Osvetljenost ekrana

  1. Izaberite [Set-up: Screen brightness].

  2. Napravite podešavanje.

    • Pozivajući se na sivu sliku, pritisnite tastere Left key Right key da biste podesili osvetljenost, a zatim pritisnite dugme Quick Control/Set. Proverite efekat na ekranu.

Napomene

  • Da biste proverili ekspoziciju slike, preporučuje se gledanje histograma ().