מחיקת תמונות

ניתן לבחור ולמחוק תמונות לא רצויות בנפרד או את כולן ביחד. תמונות מוגנות () לא יימחקו.

שימו לב

 • לא ניתן לשחזר תמונה שנמחקה. ודאו שאינכם זקוקים לתמונה לפני שתמחקו אותה. מומלץ להגן על התמונות שלכם כדי למנוע מחיקה בטעות.

מחיקת תמונות בנפרד

 1. לחצו על הלחצן צפייה.

 2. בחרו את התמונה שתרצו למחוק.

  • לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה למחיקה.
 3. לחצו על הלחצן מחיקה.

 4. מחקו את התמונה.

  • בחרו ב-[מחק].

בחירה ומחיקה של תמונות מרובות ([סימון]) בבת אחת

ניתן לסמן כמה תמונות כדי למחוק את כולן בבת אחת.

 1. בחרו ב-[צפייה: מחק תמונות].

 2. בחרו ב-[בחר ומחק תמונות].

 3. דפדפו בתמונות.

  • לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור תמונה למחיקה, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • כדי לבחור תמונה אחרת למחיקה, חזרו על שלב 3.
  • לחצו על הלחצן MENU.
 4. מחקו את התמונות.

  • בחרו ב-[OK].

בחירת טווח תמונות למחיקה

כאשר התמונות מוצגות בתצוגת אינדקס, בחרו את התמונה הראשונה והתמונה האחרונה שבטווח כדי למחוק בבת אחת את כל התמונות שבטווח שנבחר.

 1. בחרו ב-[בחר טווח].

  • בתפריט [צפייה: מחק תמונות], בחרו ב-[בחר טווח].
 2. בחרו את טווח התמונות.

  • בחרו את התמונה הראשונה (נקודת ההתחלה).
  • לאחר מכן, בחרו את התמונה האחרונה (נקודת הסיום). הסימון [סימון] יתווסף לכל התמונות שבטווח שבין התמונה הראשונה לאחרונה.
  • כדי לבחור תמונה אחרת למחיקה, חזרו על שלב 2.
 3. לחצו על הלחצן MENU.

 4. מחקו את התמונות.

  • בחרו ב-[OK].

מחיקת כל התמונות בתיקייה או בכרטיס

ניתן למחוק בבת אחת את כל התמונות שבתיקייה או בכרטיס.

 • בבחירה ב-[כל התמונות בתיקייה] או [כל התמונות בכרטיס] בתפריט [צפייה: מחק תמונות], כל התמונות שבתיקייה או בכרטיס יימחקו.

הערה

 • כדי למחוק את כל התמונות, כולל תמונות מוגנות, אתחלו את הכרטיס ().