יחס תצוגה של תמונת סטילס

ניתן לשנות את יחס התצוגה של התמונה.

  1. בחרו ב-[צילום: יחס אורך/רוחב].

  2. בחרו אפשרות.