חיסכון בחשמל

ניתן לכוונן את תזמון כיבוי המסך ומצלמת הווידאו לאחר שהיא נותרה לא פעילה (מסך כבוי ו-כיבוי אוט.).

  1. בחרו ב-[הגדרה: חיסכון בחשמל].

  2. בחרו אפשרות.

הערה

  • [מסך כבוי] חל בזמן שמסך הצילום מוצג. הגדרות אלה אינן חלות במהלך תצוגת תפריט או צפייה בתמונות.
  • מצלמת הווידאו נכבית במהלך תצוגת תפריט או צפייה בתמונות לאחר שחולף הזמן שהוגדר ב-[מסך כבוי] וב-[כיבוי אוט.].
  • כדי להגן על המסך, הוא נכבה 30 דק' לאחר העמעום (למרות שמצלמת הווידאו ממשיכה לפעול), גם אם [מסך כבוי] ו-[כיבוי אוט.] מוגדרים ל-[הפסקה].
  • הגדרות חיסכון בחשמל אינן חלות במהלך הצילום, או בעת חיבור אלחוטי באמצעות USB.