שימוש במסך ובמעמד

ניתן לשנות את הכיוון ואת הזווית של המסך.

  1. הפכו את המסך ואת המעמד.

    • המסך מתרומם כלפי מעלה ונפתח לכ-180°.
    • באמצעות המעמד, ניתן להגדיר את הטיית מצלמת הווידאו כלפי מטה בטווח של 30°- עד 10°- או כלפי מעלה בטווח של 10° עד 30°.

שימו לב

  • הימנעו מלפתוח את המסך בכוח, פעולה זו מפעילה לחץ מופרז על הציר.

הערה

  • תמונת מראה (היפוך ימינה/שמאלה) של נושאים מוצגת כאשר המסך פונה לנושאים מול מצלמת הווידאו ().
  • הפיכת המסך מחליפה את פעולת הלחצנים שמאלה ו-ימינה.