תריס איטי אוטומטי לצילום וידאו

ניתן לבחור להקליט סרטי וידאו בהירים יותר ומושפעים פחות מרעשי תמונה מאשר במצב [הפסקה] על ידי האטה אוטומטית של מהירות התריס בתאורה חלשה.

זמין במצב ההקלטה [סרטי וידאו]. מצב [מצב IS לווידאו] מגדיר תכונה זו ל-[הפעלה], ומצב [אפקט עור חלק בוידאו] ל-[הפסקה]. חל כאשר קצב הפריימים של גודל הקלטת הווידאו הוא 59.94 fps או 50.00 fps.

 1. בחרו ב-[צילום:  האטה אוטומטית של התריס].

 2. בחרו אפשרות.

  • הפסקה

   מאפשר להקליט סרטי וידאו עם תנועה חלקה וטבעית יותר הרגישה פחות לרעידות של נושא הצילום בהשוואה להקלטה במצב [הפעלה]. שימו לב שבתאורה חלשה ייתכן שסרטי הווידאו יהיו כהים יותר בהשוואה להקלטה במצב [הפעלה].

  • הפעלה

   מאפשר להקליט סרטי וידאו בהירים יותר בהשוואה להקלטה במצב [הפסקה] על ידי האטה אוטומטית של מהירות התריס ל-1/30 שניות (NTSC) או 1/25 שניות (PAL) בתאורה חלשה.

הערה

 • כדי להקליט נושאים נעים בתאורה חלשה או כאשר ייתכן שיופיע שובל של תמונות המשך כתוצאה מהתנועה, מומלץ להגדיר את האפשרות [הפסקה].