חיבור לשלט רחוק אלחוטי

ניתן גם לחבר את מצלמת הווידאו לשלט רחוק אלחוטי מדגם BR-E1 (נמכר בנפרד) באמצעות Bluetooth כדי לבצע צילום מרחוק.

 1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: התחבר אל שלט רחוק אלחוטי].

 2. בחרו ב-[הוסף התקן שאליו יבוצע חיבור].

  אם מצלמת הווידאו מותאמת עם הטלפון החכם, תופיע ההודעה: [נתק את חיבור Bluetooth הנוכחי ושייך עם שלט רחוק אלחוטי].

 3. בחרו ב-[OK].

  • מסך זה לא יוצג אם הגדרת ה-Bluetooth כבר מוגדר ל-[הפעלה].
 4. התאימו בין המכשירים.

  • כאשר מופיע המסך, לחצו לחיצה ממושכת בו זמנית על הלחצנים W ו-T של השלט BR-E1 למשך 3 שניות לפחות.
  • לאחר שהודעה מאשרת שמצלמת הווידאו מותאמת לשלט BR-E1, לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
 5. הגדירו את מצלמת הווידאו לצילום מרחוק.

  • לקבלת הוראות לאחר השלמת ההתאמה, עיינו בהוראות השימוש של BR-E1.

שימו לב

 • זכרו שרמת הסוללה של מצלמת הווידאו עשויה להיות נמוכה בפעם הבאה שתרצו להשתמש בה, מכיוון שחיבורי Bluetooth צורכים סוללה גם כשמצלמת הווידאו כבויה.

הערה

 • כאשר אינכם משתמשים ב-Bluetooth, מומלץ להגדיר את [פונקציות תקשורת: הגדרות Bluetooth] ל-[הפסקה] ().

ביטול ההתאמה

לפני ביצוע התאמה עם BR-E1 אחר, נקו את המידע על השלט הרחוק המחובר.

 1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: התחבר אל שלט רחוק אלחוטי].

 2. בחרו ב-[מחק מידע חיבור].

 3. בחרו ב-[OK].