שמות החלקים

 1. (1) מסך
 2. (2) חיבור HDMI
 3. (3) חיבור כניסת מיקרופון חיצוני
 4. (4) מעמד
 5. (5) תושבת הרצועה
 6. (6) כיסוי חריץ הכרטיס
 7. (7) מספר סידורי
 8. (8) חשמל כפתור הפעלה וכיבוי
 9. (9) מחוון
 10. (10) שמאלה לחצן שמאלי
 11. (11) למעלה/טיימר עצמי/מחיקה לחצן עליון/טיימר-עצמי/מחיקה
 12. (12) ימינה לחצן ימני
 1. (13) תקשורת/גישה מרובה לחצן תקשורת/גישה מהירה
 2. (14) צפייה לחצן צפייה
 3. (15) שליטה/הגדרה מהירה לחצן שליטה מהירה/הגדרה
 4. (16) למטה/INFO לחצן למטה/מידע
 5. (17) MENU לחצן תפריט
 6. (18) שקע לחצובה
 7. (19) חריץ הכרטיסים
 8. (20) עדשה
 9. (21) רמקול
 10. (22) מיקרופוני סטריאו
 11. (23) חיבור דיגיטלי
 12. (24) לחצן התחל/עצור

חיבור הרצועה

חברו את רצועת היד הכלולה לתושבת רצועת מצלמת הווידאו.