מדריך זה מיועד ל-PowerShot V10 עם גרסת קושחה 1.1.0 ואילך.