צפייה בטלוויזיה

חיבור מצלמת הווידאו לטלוויזיה באמצעות כבל HDMI זמין מסחרית יאפשר לכם לצפות דרך הטלוויזיה בתמונות ובסרטי וידאו שצילמתם.

אם התמונה אינה מופיעה על מסך הטלוויזיה, ודאו שההגדרות של [הגדרה: מערכת וידיאו] מוגדרות כראוי במצב [עבור NTSC] או [עבור PAL] (בהתאם למערכת הווידאו של הטלוויזיה שלכם).

 1. חברו את כבל ה-HDMI למצלמת הווידאו.

  • הכניסו את כבל ה-HDMI למחבר ה-יציאת מיקרו HDMI‏ של מצלמת הווידאו.
 2. חברו את כבל ה-HDMI לטלוויזיה.

  • חברו את כבל ה-HDMI ליציאת HDMI IN של הטלוויזיה.
 3. הפעילו את הטלוויזיה והחליפו את קלט הווידאו של הטלוויזיה כדי לבחור את היציאה המחוברת.

 4. הפעילו את מצלמת הווידאו.

 5. לחצו על הלחצן צפייה.

  • התמונות יוצגו כעת על מסך הטלוויזיה, ומסך מצלמת הווידאו יהיה ריק.
  • התמונות יוצגו באופן אוטומטי ברזולוציה המיטבית המתאימה לטלוויזיה המחוברת.

שימו לב

 • כווננו את עוצמת השמע של הווידאו באמצעות הטלוויזיה. לא ניתן לכוונן את עוצמת השמע באמצעות מצלמת הווידאו.
 • כבו את מצלמת הווידאו והטלוויזיה לפני כל חיבור או ניתוק של הכבל ממצלמת הווידאו או מהטלוויזיה.
 • ייתכן שבדגמים מסוימים של טלוויזיות חלק מהתמונות יופיעו חתוכות.
 • אין לחבר מכשירים אחרים למחבר ה-יציאת מיקרו HDMI‏ של מצלמת הווידאו. פעולה זו עלולה לגרום לתקלה.
 • ייתכן שטלוויזיות מסוימות לא יציגו את התמונות עקב חוסר תאימות.
 • ייתכן שיחלוף זמן מה עד שהתמונות יוצגו. כדי למנוע עיכובים, הגדירו את [הגדרה: רזולוציית HDMI] ל-[1080p] ().
 • פעולות מסך מגע אינן נתמכות בעת חיבור לטלוויזיה כאשר מסך מצלמת הווידאו כבוי.