משך סקירה

כדי להציג את התמונה מיד לאחר הצילום, הגדירו ל-[החזק], ואם אתם מעדיפים שלא להציג את התמונה, הגדירו ל-[כבוי].

  1. בחרו ב-[צילום: משך סקירה].

  2. בחרו אפשרות.

הערה

  • כאשר מוגדרת האפשרות [החזק], התמונות מוצגות עד לזמן שהוגדר באפשרות [מסך כבוי] של [הגדרה: חיסכון בחשמל].