פרטי שגיאה

ניתן להציג פרטים של שגיאות המשפיעות על פונקציות התקשורת האלחוטית של מצלמת הווידאו.

  1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: פרטי שגיאה].