פונקציית לחצן תקשורת/גישה מהירה (במצב וידאו)

ניתן להקצות את הלחצן תקשורת/גישה מרובה לפונקציות של מצב וידאו בשימוש תכוף.

  1. בחרו [הגדרה: תפקוד לחצן (במצב וידאו)].

  2. בחרו את הפונקציה שתרצו להקצות.

    • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להשלים את ההגדרה.

הערה

  • כדי לאפס את הפונקציה שהוקצתה, בחרו [תפקוד לחצן (במצב וידאו)] מה-[הגדרות אחרות] ב-[הגדרה: אפס מצלמה].
  • ניתן גם לשנות את ההגדרה על ידי לחיצה ארוכה על הלחצן תקשורת/גישה מרובה במסך הקלטת הווידאו.