תצוגה הפוכה

ניתן להציג תמונת מראה בעת צילום כשהמסך מסובב לכיוון הנושא (לכיוון קדמת מצלמת הווידאו).

  1. בחרו ב-[צילום: הפוך תצוגה].

  2. בחרו ב-[פועל].

    • בחרו [כבוי] אם אתם מעדיפים לא להפוך את התצוגה כשהמסך פונה לנושא.