תאריך/שעה/אזור

בעת הפעלת מצלמת הווידאו בפעם הראשונה או אם התאריך/שעה/אזור אופסו, בצעו את השלבים הבאים כדי להגדיר קודם את אזור הזמן.

ההגדרה של אזור הזמן בהתחלה מאפשרת לבצע התאמות עתידיות בקלות ועדכון אוטומטי של התאריך והשעה בהתאם לאזור הזמן.

הקפידו תמיד להגדיר את התאריך והשעה שלכם מכיוון שהם נכללים בפרטי התמונות שאתם מצלמים.

 1. בחרו ב-[הגדרה: תאריך/שעה/אזור].

 2. הגדירו את אזור הזמן.

  • לחצו על לחצני הכיוונים כדי לבחור [אזור זמן].
  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • בחרו את אזור זמן.
  • אם אזור הזמן שלכם אינו מופיע ברשימה, לחצו על הלחצן MENU, ולאחר מכן הגדירו את הפרש הזמן מ-UTC ב-[הפרש שעות].
  • בחרו באפשרות [הפרש שעות] (+–/שעה/דקה), ולאחר מכן לחצו על הלחצןשליטה/הגדרה מהירה.
  • בסיום הגדרת הפריט, לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • לאחר הזנת אזור הזמן או הפרש הזמן, בחרו ב-[OK].
 3. הגדירו את התאריך והשעה.

  • בחרו פריט, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • בסיום הגדרת הפריט, לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
 4. הגדרת שעון קיץ.

  • הגדירו לפי הצורך.
  • בחרו ב-[כיבוי שעון קיץ] או ב-[שעון קיץ], ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה.
  • כאשר שעון קיץ מוגדר במצב [שעון קיץ], תתווסף שעה אחת (1) לזמן שנקבע בשלב 3. הגדרת [כיבוי שעון קיץ] תבטל את שעון הקיץ והשעה תחזור שעה אחת (1) אחורה.
 5. צאו מההגדרה.

  • בחרו ב-[OK].

שימו לב

 • הגדרות התאריך, השעה ואזור הזמן עשויות להתאפס כאשר הסוללה מתרוקנת, או אם מצלמת הווידאו חשופה לטמפרטורות קפואות לפרק זמן ממושך. במקרה כזה, הגדירו אותם שוב.
 • לאחר שינוי [אזור/הפרש שעה], בדקו שהתאריך והשעה נכונים.

הערה

 • משך הכיבוי האוטומטי עשוי להתארך כאשר מוצג המסך [הגדרה: תאריך/שעה/אזור].