תגובה להודעות שגיאה

כאשר מתרחשת שגיאה, הציגו את פרטי השגיאה על ידי ביצוע אחד מההליכים הבאים. לאחר מכן, בטלו את הגורם לשגיאה על ידי התייחסות לדוגמאות המוצגות בפרק זה.

 • בחרו ב-[פונקציות תקשורת: פרטי שגיאה].
 • בחרו ב-[פרטי שגיאה] במסך [Wi-Fi פועלת].

לחצו על מספרי השגיאה הבאים כדי לדלג לקטע המתאים.

11 12
21 23
61 64 65
91
121 125 127
130 131 132 133 134 135 136 137

הערה

 • במקרה של שגיאות, [Err**] מוצג מימין ל-[פונקציות תקשורת: פרטי שגיאה]. הוא לא יוצג לאחר כיבוי מצלמת הווידאו.

11: יעד החיבור לא נמצא

 • אם מוצג הסמל [התחבר לטלפון חכם (מחשב לוח)], בדקו האם Camera Connect פועל.

  • צרו חיבור באמצעות Camera Connect ().
 • האם מפתחות ההצפנה של מצלמת הווידאו ושל נקודת הגישה זהים?

  • שגיאה זו מתרחשת אם מפתחות ההצפנה אינם תואמים כאשר שיטת האימות להצפנה היא [מערכת פתוחה].

   בדקו אותיות רישיות וקטנות, וודאו שמפתח הצפנת האימות הנכון מוגדר במצלמת הווידאו ().

12: יעד החיבור לא נמצא

 • האם המכשיר האחר ונקודת הגישה לחיבור מופעלים?

  • הפעילו את המכשיר האחר ואת נקודת הגישה והמתינו מעט. אם עדיין לא ניתן ליצור חיבור, בצעו את ההליכים לחידוש החיבור.

21: שרת DHCP לא הקצה כתובת

מה לבדוק במצלמת הווידאו

 • במצלמת הווידאו, ההגדרה עבור כתובת ה-IP היא [הגדרה אוטומטית]. האם ההגדרה נכונה?

  • אם לא נעשה שימוש בשרת DHCP, הגדירו את ההגדרות לאחר הגדרת כתובת ה-IP למצב [הגדרה ידנית] במצלמת הווידאו ().

מה לבדוק בשרת ה-DHCP

 • האם שרת ה-DHCP פועל?

  • הפעילו את שרת ה-DHCP.
 • האם לשרת ה-DHCP יש מספיק כתובות להקצאה?

  • הגדילו את מספר הכתובות שמוקצות על ידי שרת DHCP.
  • הסירו מכשירים שהוקצו להם כתובות משרת DHCP כדי להפחית את מספר הכתובות שבשימוש.
 • האם שרת ה-DHCP פועל כראוי?

  • בדקו את הגדרות שרת ה-DHCP כדי לוודא שהוא פועל כראוי כשרת DHCP.
  • אם זה רלוונטי, בקשו ממנהל הרשת שלכם לוודא ששרת ה-DHCP זמין.

23: התקן בעל אותה כתובת IP קיים ברשת הנבחרת

 • האם מכשיר אחר ברשת מצלמת הווידאו משתמש בכתובת זהה לזו של מצלמת הווידאו?

  • שנו את כתובת ה-IP של מצלמת הווידאו כדי להימנע משימוש בכתובת זהה לזו של מכשיר אחר ברשת. ניתן גם לשנות את כתובת ה-IP של המכשיר האחר כדי להימנע מכפילות.
  • אם ההגדרה עבור כתובת ה-IP של מצלמת הווידאו היא [הגדרה ידנית] בסביבות רשת המשתמשות בשרת DHCP, שנו את ההגדרה ל-[הגדרה אוטומטית] ().

הערה

 • פעולות לביצוע כאשר מופיעות הודעות השגיאה 21–23

 • בעת פתירת השגיאות 21-23, בדקו גם את הדברים הבאים:

  האם סיסמאות האימות של מצלמת הווידאו ושל נקודת הגישה זהות?

  • שגיאה זו מתרחשת אם הסיסמאות אינן תואמות כאשר שיטת האימות להצפנה היא [מערכת פתוחה]. בדקו אותיות רישיות וקטנות, וודאו שסיסמת האימות הנכונה מוגדרת במצלמת הווידאו ().

61: SSID הנבחר של רשת LAN אלחוטית לא נמצא

 • האם יש מכשולים שחוסמים את קו הראייה בין מצלמת הווידאו לאנטנה של נקודת הגישה?

  • הזיזו את האנטנה של נקודת הגישה למיקום שנראה בבירור מנקודת הצפייה של מצלמת הווידאו.

מה לבדוק במצלמת הווידאו

 • האם ה-SSID שמוגדר במצלמת הווידאו תואם לזה של נקודת הגישה?

  • בדקו את ה-SSID בנקודת הגישה ולאחר מכן הגדירו את אותו SSID במצלמת הווידאו ().

מה לבדוק בנקודת הגישה

 • האם נקודת הגישה מופעלת?

  • הפעילו את נקודת הגישה.
 • אם סינון לפי כתובת MAC פעיל, האם כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו שבשימוש רשומה בנקודת הגישה?

  • רשמו את כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו המשמשת עבור נקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [כתובת MAC] ().

64: לא ניתן להתחבר למסוף LAN אלחוטית

 • האם שיטות ההצפנה של מצלמת הווידאו ושל נקודת הגישה זהות?

  • מצלמת הווידאו תומכת בשיטות ההצפנה הבאות: WEP, TKIP, ו-AES ().
 • אם סינון לפי כתובת MAC פעיל, האם כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו שבשימוש רשומה בנקודת הגישה?

  • רשמו את כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו המשמשת עבור נקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [כתובת MAC] ().

65: החיבור אל LAN אלחוטית אבד

 • האם יש מכשולים שחוסמים את קו הראייה בין מצלמת הווידאו לאנטנה של נקודת הגישה?

  • הזיזו את האנטנה של נקודת הגישה למיקום שנראה בבירור מנקודת הצפייה של מצלמת הווידאו.
 • החיבור לרשת LAN אלחוטית נותק מסיבה כלשהי ולא ניתן לשחזר אותו.

  • להלן סיבות אפשריות: גישה מוגזמת לנקודת הגישה ממכשיר אחר, מתנור מיקרוגל או ממכשיר דומה הנמצא בשימוש בקרבת מקום (הפרעה לתקן IEEE 802.11b/g/n (פס של 2.4GHz)), או השפעה של גשם או לחות גבוהה.

91: שגיאה אחרת

 • אירעה שגיאה שאינה אחד מקודי השגיאה 11-83.

  • כבו והפעילו את מצלמת הווידאו על ידי לחיצות על מתג ההפעלה.

121: אין די מקום פנוי בשרת

 • אין מספיק שטח אחסון פנוי בשרת האינטרנט של היעד.

  • מחקו תמונות מיותרות בשרת האינטרנט, בדקו את שטח האחסון הפנוי בשרת האינטרנט ולאחר מכן נסו לשלוח את הנתונים שוב.

125: בדוק את הגדרות הרשת

 • האם הרשת מחוברת?

  • בדקו את מצב החיבור של הרשת.

127: אירעה שגיאה

 • אירעה בעיה שאינה אחד מקודי השגיאה 121 עד 125 בעת חיבור מצלמת הווידאו לשירות הרשת.

  • נסו ליצור מחדש את חיבור ה-Wi-Fi.

130: השרת עסוק כעת
המתן רגע ונסה שוב

 • האתר image.canon עמוס כרגע.

  • נסו לגשת שוב ל-image.canon דרך Wi-Fi מאוחר יותר.

131: נסה שוב

 • אירעה שגיאה בעת חיבור אל image.canon דרך Wi-Fi.

  • נסו ליצור מחדש את חיבור ה-Wi-Fi אל image.canon.

132: זוהתה שגיאה בשרת
נסה שוב מאוחר יותר

 • האתר image.canon נמצא כעת במצב לא מקוון לצורך תחזוקה.

  • נסו לגשת שוב ל-image.canon דרך Wi-Fi מאוחר יותר.

133:

 • אירעה שגיאה בעת הכניסה ל-image.canon.

  • בדקו את ההגדרות של image.canon.
  • נסו לגשת שוב ל-image.canon דרך Wi-Fi מאוחר יותר.

134: הגדר את התאריך והשעה הנכונים

 • הגדרות התאריך, השעה ואזור הזמן שגויות.

  • בדקו את ההגדרות של [הגדרה: תאריך/שעה/אזור].

135: הגדרות שירות אינטרנט שונו

 • ההגדרות עבור image.canon השתנו.

  • בדקו את ההגדרות של image.canon.

136: קוד QR המוצג במצלמה לא נסרק כהלכה על-ידי היישום הייעודי. נסה שוב את הגדרת הקישור לאינטרנט של המצלמה.

 • קוד ה-QR לא נסרק כראוי על ידי הטלפון החכם.

  • הגדירו מחדש את הגדרות קישור האינטרנט של מצלמת הווידאו וסרקו את קוד ה-QR שיוצג שוב במצלמת הווידאו.

137: תוקף קוד QR המוצג במצלמה פג. נסה שוב את הגדרת הקישור לאינטרנט של המצלמה.

 • פג תוקף קוד ה-QR המוצג.

  • הגדירו מחדש את הגדרות קישור האינטרנט של מצלמת הווידאו וסרקו את קוד ה-QR שיוצג שוב במצלמת הווידאו.