עוצמת שמע

עוצמת השמע של מצלמת הווידאו ניתנת להתאמה.

  1. בחרו ב-[הגדרה: עוצמת שמע].

  2. הגדירו אפשרות.

    • בחרו אפשרות, ולאחר מכן לחצו על הלחצנים שמאלה ימינה כדי לכוונן את העוצמה.