מספור קבצים

לתמונות שצולמו שנשמרות בתיקייה מוקצה מספר קובץ בין 0001 ל-9999. ניתן לשנות את אופן המספור של קובצי התמונה.

(דוגמה)

(1) מספר קובץ

 1. בחרו ב-[הגדרה: מספור קבצים].

 2. הגדירו את הפריט.

  • בחרו ב-[מספור].
  • בחרו ב-[רציף] או [איפוס אוט.].
  • אם ברצונכם לאפס את מספור הקבצים, בחרו [איפוס ידני] ().
  • בחרו ב-[OK] כדי ליצור תיקייה חדשה, ומספר הקובץ יתחיל ב-0001.

שימו לב

 • אם מספר הקובץ בתיקייה 999 מגיע ל-9999, לא ניתן יהיה לצלם גם אם עדיין יש מקום פנוי בכרטיס. לאחר שמוצגת הודעה המבקשת מכם להחליף את הכרטיס, עברו לכרטיס חדש.

רציף

למספור קבצים רציף, ללא קשר להחלפת כרטיסים או ליצירת תיקיות

גם לאחר החלפת הכרטיס או יצירת תיקייה חדשה, מספור הקבצים ממשיך ברצף עד 9999. אפשרות זו שימושית כשברצונכם לשמור תמונות הממוספרות בכל מקום בין 0001 ל-9999 בכרטיסים מרובים או בתיקיות מרובות בתיקייה אחת במחשב.

אם הכרטיס החלופי או התיקייה הקיימת כבר מכילים תמונות שצולמו בעבר, מספור הקבצים של התמונות החדשות עשוי להמשיך ממספור הקבצים של התמונות הקיימות בכרטיס או בתיקייה. אם ברצונכם להשתמש במספור קבצים רציף, מומלץ להשתמש בכל פעם בכרטיס שאותחל מחדש.

מספור קבצים לאחר החלפת הכרטיס

כרטיס 1

כרטיס 2

(1) מספר הקובץ הרציף הבא

מספור קבצים לאחר יצירת תיקייה

כרטיס 1

איפוס אוטומטי

להפעלה מחדש של מספור קבצים מ-0001 לאחר החלפת כרטיסים או יצירת תיקיות

בעת החלפת הכרטיס או יצירת התיקייה, מספור הקבצים מופעל מחדש מ-0001 עבור התמונות החדשות שנשמרו. אפשרות זו שימושית אם ברצונכם לארגן תמונות לפי כרטיסים או תיקיות.

אם הכרטיס החלופי או התיקייה הקיימת כבר מכילים תמונות שצולמו בעבר, מספור הקבצים של התמונות החדשות עשוי להמשיך ממספור הקבצים של התמונות הקיימות בכרטיס או בתיקייה. אם ברצונכם לשמור תמונות עם מספור קבצים החל מ-0001, השתמשו בכל פעם בכרטיס שאותחל מחדש.

מספור קבצים לאחר החלפת הכרטיס

כרטיס 1

כרטיס 2

(1) מספור הקבצים מאופס

מספור קבצים לאחר יצירת תיקייה

כרטיס 1

איפוס ידני

לאיפוס מספור הקבצים ל-0001 או להתחיל מ-0001 בתיקיות חדשות

בעת איפוס ידני של מספור הקבצים, נוצרת תיקייה חדשה באופן אוטומטי ומספור הקבצים של התמונות שנשמרו בתיקייה זו מתחיל מ-0001.

זה שימושי, למשל, אם ברצונכם להשתמש בתיקיות שונות עבור התמונות שצולמו אתמול ואלה שצולמו היום.