פעולות מקלדת וירטואלית

  1. (1) אזור קלט, להזנת טקסט
  2. (2) לחצני סמן, לתנועה באזור הקלט
  3. (3) מספר תווים נוכחי/זמין
  4. (4) מקלדת
  1. (5) החלפת מצבי קלט
  2. (6) מקש רווח
  3. (7) מחיקת תו באזור הקלט
  4. (8) יציאה מהזנת קלט
  • השתמשו ב-לחצני הכיוונים כדי לנוע בתוך (2) ו-(4)-(7).
  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לאשר קלט או בעת החלפת מצבי קלט.