הגדרות Bluetooth

 1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: הגדרות Bluetooth].

 2. בחרו אפשרות.

  • Bluetooth

   אם אינכם מתכוונים להשתמש בפונקציית ה-Bluetooth, בחרו ב-[הפסקה].

  • כתובת Bluetooth

   ניתן לבדוק את כתובת ה-Bluetooth של מצלמת הווידאו.

  • התחבר אל

   ניתן לבדוק את השם ואת מצב התקשורת של המכשיר המותאם.