שינוי פרטי הכיוון של סרט וידאו

ניתן לערוך ידנית את פרטי הכיוון של הצפייה בווידאו (הפעולה קובעת איזה צד יהיה למעלה).

 1. בחרו ב-[צפייה: שנה מידע סיבוב וידיאו].

 2. בחרו סרט וידאו.

  • לחצו על הלחצנים שמאלהימינה כדי לבחור את סרט הווידאו עם פרטי כיוון שתרצו לשנות.
 3. שנו את פרטי הכיוון.

  • כאשר תראו את סמל כיוון מצלמת הווידאו כיוון התמונה בפינה השמאלית העליונה של המסך, לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לבחור איזה צד יהיה למעלה. כל לחיצה על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה עורכת את מידע כיוון סרט הווידאו באופן הבא:
   [כיוון סרט הווידאו] → [כיוון סרט הווידאו שמאלה] → [כיוון סרט הווידאו ימינה].

שימו לב

 • סרטי וידאו מוצגים במצלמת הווידאו ובאמצעות פלט וידאו HDMI במצב אופקי, ללא קשר להגדרה [הגדרה: הוסף מידע סיבוב ] ().
 • לא ניתן לערוך במצלמת וידאו זו את פרטי הכיוון של סרטי וידאו שצולמו במצלמות אחרות.