תצוגה במהלך חיבור HDMI

ניתן להגדיר את אופן התצוגה של סרטי הווידאו כשהם מוקלטים באמצעות HDMI למכשיר חיצוני. יציאת הווידאו תואמת להגדרה של [צילום: גודל וידאו מוק.].

הגדרת ברירת המחדל היא [מסך חיצוני].

 1. בחרו ב-[צילום: תצוגת HDMI].

 2. בחרו אפשרות.

  • +

   מאפשר הצגת סרטי וידאו הן על מסך מצלמת הווידאו והן במכשיר השני, באמצעות יציאת HDMI.

   פעולות במצלמת הווידאו כגון צפייה בתמונות או תצוגת תפריט מוצגות במכשיר השני באמצעות HDMI ולא על מסך מצלמת הווידאו.

  • מסך חיצוני

   משבית את מסך מצלמת הווידאו במהלך פלט HDMI, כך שהמסך ריק.

   פרטי הצילום, נקודות המיקוד האוטומטי ומידע נוסף יוצגו בפלט ה-HDMI.

שימו לב

 • הקלטה לכרטיס אינה מבוצעת כאשר [תצוגת HDMI] מוגדר ל-[+]. תפריטי מצלמת הווידאו וצפייה בתמונות מוצגים רק על המסך המחובר באמצעות HDMI.
 • רזולוציית פלט ה-HDMI וקצב הפריימים מותאמים אוטומטית כדי להתאים לגודל הקלטת הווידאו.

פתרון בעיות לפלט HDMI ארוך יותר

כדי להמשיך בפלט הווידאו של יציאת HDMI יותר מ-30 דקות, בחרו ב-[+], ולאחר מכן הגדירו את ה-[כיבוי אוט.] ב-[הגדרה: חיסכון בחשמל] ל-[הפסקה] (). פלט הווידאו HDMI יימשך לאחר כיבוי מסך מצלמת הווידאו כאשר הזמן שהוגדר ב-[מסך כבוי] יחלוף.

שימו לב

 • פלט HDMI ללא מידע מונע הצגת אזהרות לגבי שטח האחסון בכרטיס, רמת הסוללה או טמפרטורה פנימית גבוהה () באמצעות HDMI.
 • במהלך פלט HDMI, הצגת התמונה הבאה עשויה להימשך זמן מה אם תעברו בין סרטי וידאו בגדלים שונים של הקלטה או בקצבי פריימים שונים.
 • הימנעו מלהפעיל את מצלמת הווידאו בעת הקלטת סרטים למכשירים חיצוניים, דבר שעלול לגרום להצגת מידע בפלט ווידאו HDMI.
 • הבהירות והצבע של סרטי וידאו שהוקלטו במצלמת הווידאו עשויים להיראות שונים מאלו של פלט וידאו HDMI שהוקלט על ידי התקנים חיצוניים, בהתאם לסביבת הצפייה.

הערה

 • ניתן לשנות את המידע המוצג על ידי לחיצה על INFO.
 • גם פלט השמע הוא דרך HDMI, למעט כאשר הוא מוגדר ל-[הקלטת שמע: הפסקה].