תצוגת מידע

מסך הקלטת וידאו

תצוגת המידע משתנה בכל לחיצה על הלחצן INFO.

 • בתצוגה יופיעו רק ההגדרות החלות כעת.
 1. (1) מהירות תריס
 2. (2) עלייה בטמפרטורה
 3. (3) אזהרת טמפרטורה גבוהה
 4. (4) נקודת המיקוד האוטומטי
 5. (5) מחוון רמת הקלטת שמע
 6. (6) מהירות תריס/ערך צמצם/כמות פיצוי חשיפה/מהירות ISO
 7. (7) אזהרת התחממות יתר
 8. (8) זמן זמין להקלטת וידאו/זמן הקלטה שחלף
 9. (9) כמות פיצוי חשיפה
 10. (10) רמת הסוללה
 11. (11) הקלטת קול כבויה
 12. (12) זום דיגיטלי
 1. (13) מהירות ISO
 2. (14) מצב צילום
 3. (15) ערך צמצם
 4. (16) מרכוז נקודת המיקוד האוטומטי
 5. (17) אות Wi-Fi
 6. (18) סטטוס מיקוד אוטומטי
 7. (19) פונקציית Bluetooth
 8. (20) לחצן שליטה מהירה
 9. (21) טיימר עצמי
 10. (22) [] לחצן הקלטת וידאו
 11. (23) פונקציית Wi-Fi
 12. (24) מצב טיסה

שימו לב

 • לא ניתן להציג את הרשת במהלך הקלטת הווידאו (ואם היא מוצגת כעת, הקלטת וידאו תנקה את התצוגה).
 • לאחר תחילת הקלטת הווידאו, הזמן המוצג ישתנה מזמן ההקלטה שנותר לזמן ההקלטה שחלף.

הערה

 • ייתכן שיופיעו סמלים אחרים באופן זמני לאחר ביצוע התאמות.
 • היפוך המסך מחליף את מיקום התצוגה של המידע המוצג.

מסך צילום תמונות סטילס

תצוגת המידע משתנה בכל לחיצה על הלחצן INFO.

 • בתצוגה יופיעו רק ההגדרות החלות כעת.
 1. (1) צילומים זמינים
 2. (2) רמת הסוללה
 3. (3) פונקציית Wi-Fi
 4. (4) טיימר עצמי
 5. (5) בהירות
 6. (6) אזהרת טמפרטורה גבוהה
 7. (7) אזהרת איכות תמונת סטילס
 1. (8) אזהרת התחממות יתר
 2. (9) מצב צילום
 3. (10) אות Wi-Fi
 4. (11) פונקציית Bluetooth
 5. (12) לחצן שליטה מהירה
 6. (13) מצב טיסה

הערה

 • ייתכן שיופיעו סמלים אחרים באופן זמני לאחר ביצוע התאמות.
 • היפוך המסך מחליף את מיקום התצוגה של המידע המוצג.

מסך צפייה

תצוגת מידע מפורטת עבור וידאו

 1. (1) מצב הקלטת וידאו
 2. (2) גוון צבע
 3. (3) איזון לבן
 4. (4) מסנן צבע
 5. (5) גודל הקלטת הווידאו
 6. (6) קצב פריימים
 1. (7) שיטת דחיסת וידאו
 2. (8) מידע על כיוון הווידאו
 3. (9) כמות פיצוי חשיפה
 4. (10) הגדרת IS דיגיטלי
 5. (11) זמן הקלטה
 • לשם הפשטות, הושמטו כאן הסברים על פריטים שמופיעים גם כאן וגם בתצוגת מידע בסיסית/מפורטת עבור תמונות סטילס.

תצוגת מידע בסיסית עבור תמונות סטילס

 1. (1) אות Wi-Fi
 2. (2) פונקציית Wi-Fi
 3. (3) רמת הסוללה
 4. (4) מספר הצפיות/התמונות שהוקלטו
 5. (5) שליחת תמונות לטלפון חכם
 6. (6) מצב טיסה
 7. (7) מהירות תריס
 8. (8) ערך צמצם
 1. (9) בהירות
 2. (10) פונקציית Bluetooth
 3. (11) דירוג
 4. (12) הגנה על התמונה
 5. (13) מספר תיקייה - מספר קובץ.
 6. (14) איכות תמונה
 7. (15) מהירות ISO

שימו לב

 • ייתכן שפריטי צילום מסוימים לא יוצגו אם התמונה צולמה במצלמת וידאו אחרת.
 • ייתכן שלא ניתן יהיה להציג תמונות שצולמו במצלמת וידאו זו או במצלמות וידאו אחרות.

תצוגת מידע מפורטת עבור תמונות סטילס

 1. (1) מהירות תריס
 2. (2) מצב צילום
 3. (3) ערך צמצם
 4. (4) בהירות
 5. (5) תאריך ושעת הצילום
 1. (6) היסטוגרמה (בהירות/RGB)
 2. (7) מהירות ISO
 3. (8) פס גלילה
 4. (9) איכות תמונה
 5. (10) גודל קובץ