הגדרות Wi-Fi

 1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: הגדרות Wi-Fi].

 2. בחרו אפשרות.

  • Wi-Fi

   כאשר אסור להשתמש במכשירים אלקטרוניים ואלחוטיים, כגון במטוס או בבית חולים, הגדירו את האפשרות למצב [הפסקה].

  • כתובת MAC

   ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו.

בדיקת כתובת MAC

ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו.

 1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: הגדרות Wi-Fi].

 2. בחרו ב-[כתובת MAC].

 3. בדקו את כתובת ה-MAC.