איכות תמונה

ניתן לבחור את ספירת הפיקסלים ואת איכות התמונה.

  1. בחרו ב-[צילום: איכות תמונה].

  2. בחרו אפשרות.