איפוס מצלמת הווידאו

ניתן לשחזר את הגדרות הצילום והתפריטים של מצלמת הווידאו לברירות המחדל שלהן.

 1. בחרו ב-[הגדרה: אפס מצלמה].

 2. בחרו אפשרות.

  • הגדרות בסיסיות

   שחזור הגדרות ברירת מחדל עבור הגדרות הצילום והתפריטים של מצלמת הווידאו.

  • הגדרות אחרות

   איפוס הגדרות עבור אפשרויות נבחרות מסוימות.

 3. ניקוי ההגדרות.

  • בחרו ב-[OK] במסך האישור.