מצב טיסה

ניתן להשבית זמנית את פונקציות ה-Wi-Fi וה-Bluetooth.

  1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: מצב טיסה].

  2. הגדירו למצב [פועל].

    • הסמל [מצב טיסה] יוצג על המסך.

הערה

  • בהגדרות תצוגה מסוימות, ייתכן שהסמל [מצב טיסה] לא יופיע בעת צילום תמונות סטילס/הקלטת וידאו או במהלך צפייה בתמונות וסרטי וידאו. אם הוא אינו מוצג, לחצו על הלחצן INFO שוב ושוב כדי לגשת לתצוגת מידע מפורטת.