הוראות שימוש

  • מדריך הוראות שימוש (מצורף למצלמת הווידאו)

    הוראות שימוש בסיסיות במצלמת הווידאו.

  • מדריך מלא למשתמש

    הוראות השימוש המלאות מפורטות במדריך המלא למשתמש.

    לקבלת המדריך המלא למשתמש העדכני ביותר, עיינו באתר האינטרנט הבא:

    https://cam.start.canon/C014/