חיבור מחדש באמצעות Wi-Fi/‏Bluetooth

מצלמת הווידאו שומרת תיעוד של חיבורי Wi-Fi או Bluetooth קודמים. ניתן להשתמש בתיעוד זה כדי להתחבר מחדש לאותו מכשיר. המיצג הבא משמש כדוגמה: [פונקציות תקשורת: התחבר לטלפון חכם (מחשב לוח)].

 1. בחרו את הרשומה שאליה יתחבר המכשיר.

  • לאחר הופעת המסך [Wi-Fi פועלת], בחרו [התנתק], לאחר מכן חזרו על שלב 1.
 2. בחרו את המכשיר עבור החיבור.

  • בחרו באפשרות להתחבר באמצעות Wi-Fi או Bluetooth מהחיבורים הקודמים הרשומים. אם האפשרות אינה מוצגת, לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לעבור בין המסכים.

  הערה

  • נשמרות רשומות של עד 10 חיבורים עבור כל פונקציות התקשורת האלחוטית.
 3. השתמשו במכשיר המחובר לפי הצורך.