המשך מהצפייה הקודמת

  1. בחרו ב-[צפייה: הצג מאחרון שהוצג].

  2. בחרו אפשרות.

    • [הפעלה]: הצפייה ממשיכה מהתמונה האחרונה שהוצגה (למעט אם סיימתם כעת לצלם).
    • [הפסקה]: הצפייה מתחדשת מהצילום האחרון שלכם בכל פעם שמצלמת הווידאו מופעלת מחדש.