סיבוב אוטומטי

ניתן לשנות את הגדרת הסיבוב האוטומטי שמיישרת תמונות שצולמו באופן אנכי בעת הצגתן.

 1. בחרו ב-[הגדרה: סיבוב אוט.].

 2. בחרו אפשרות.

  • פועל

   סיבוב תמונות באופן אוטומטי בהצגה במצלמת הווידאו ובמחשבים.

  • פועל

   סיבוב תמונות באופן אוטומטי בהצגה במחשב בלבד.

  • כבוי

   לא ניתן לסובב את התמונות באופן אוטומטי.

שימו לב

 • תמונות שצולמו כאשר הסיבוב האוטומטי מוגדר במצב [כבוי] לא יסובבו במהלך הצפייה גם אם תגדירו מאוחר יותר את הסיבוב האוטומטי במצב [פועל].

הערה

 • שימו לב שאם תמונה צולמה כאשר מצלמת הווידאו מכוונת כלפי מעלה או כלפי מטה, ייתכן שהסיבוב האוטומטי לכיוון הצפייה המתאים לא יבוצע כראוי.