איפוס הגדרות תקשורת

ניתן למחוק את כל הגדרות התקשורת האלחוטית. על ידי מחיקת הגדרות התקשורת האלחוטית, ניתן למנוע את חשיפת המידע שלהן כאשר אתם משאילים או נותנים את מצלמת הווידאו שלכם לאנשים אחרים.

  1. בחרו ב-[פונקציות תקשורת: אפס הגדרות תקשורת].

  2. בחרו ב-[OK].

שימו לב

  • אם ביצעתם התאמה בין מצלמת הווידאו והטלפון החכם, עברו למסך הגדרות ה-Bluetooth של הטלפון החכם ומחקו את פרטי החיבור של מצלמת הווידאו שעבורה שחזרתם את הגדרות ברירת המחדל של התקשורת האלחוטית.

הערה

  • ניתן לנקות את כל הגדרות התקשורת האלחוטית על ידי בחירה ב-[הגדרות תקשורת] עבור [הגדרות אחרות] ב-[הגדרה: אפס מצלמה].