מדריך לפתרון בעיות

במקרה של בעיה במצלמת הווידאו, יש לעיין קודם במדריך לפתרון בעיות זה. אם לא מצאתם פתרון לבעיה במדריך לפתרון בעיות זה, צרו קשר עם הספק שלכם או עם מרכז השירות הקרוב ביותר של Canon.

בעיות הקשורות לחשמל

לא ניתן לטעון את מצלמת הווידאו.

 • במקרה של בעיות בטעינה, ראו טעינת מצלמת הווידאו.
 • אם הטעינה לא מתחילה, ייתכן שהתרחשה שגיאה פנימית. כבו את מצלמת הווידאו על ידי לחיצה ממושכת על הלחצנים MENU ו-חשמל יחד למשך 8 שניות. המתן זמן מה לפני הפעלה מחדש של מצלמת הווידאו על ידי לחיצה על הלחצן חשמל.

מצלמת הווידאו אינה פועלת גם כשהיא מופעלת.

 • טענו את מצלמת הווידאו ().

נורת החיווי עדיין דולקת או מהבהבת כשמצלמת הווידאו כבויה.

 • נורת החיווי תישאר דולקת או תמשיך להבהב למשך מספר שניות אם מצלמת הווידאו כבויה בזמן שתמונה נשמרת בכרטיס. מצלמת הווידאו תיכבה באופן אוטומטי בסיום שמירת התמונה.

חיי הסוללה אינם נמשכים זמן רב.

 • מומלץ להשתמש במצלמת הווידאו כשהיא טעונה במלואה ().
 • הפעולות הבאות מפחיתות את חיי הסוללה ואת מספר התמונות הזמינות.

  • הקלטת וידאו לפרק זמן ממושך
  • שימוש בפונקציות התקשורת האלחוטית

מצלמת הווידאו נכבית מעצמה.

 • תכונת חיסכון בחשמל מופעלת ().

בעיות הקשורות לצילום

לא ניתן לצלם תמונות או להקליט וידאו.

 • ודאו שהכרטיס הוכנס כראוי ().
 • אם הכרטיס מלא, החליפו את הכרטיס או מחקו תמונות מיותרות כדי לפנות מקום (, ).

לא ניתן להשתמש בכרטיס.

התמונה אינה ממוקדת או שהיא מטושטשת.

 • לחצו בעדינות על הלחצן התחל/עצור כדי למנוע רעידה של מצלמת הווידאו ().

נושא הצילום נראה מעוות במהלך הקלטת וידאו.

 • הזזת מצלמת הווידאו משמאל לימין (מעקב אופקי) או צילום נושא שנמצא בתנועה במהלך הקלטה עלולים לגרום לתמונה להיראות מעוותת.

במהלך הקלטת וידאו מופיע סמל לבן [הגבלת חימום יתר] או אדום [הגבלת חימום יתר (אדום)].

 • מצביע על כך שהטמפרטורה הפנימית של מצלמת הווידאו גבוהה. לפרטים, עיינו במידע על תצוגת מחוון אזהרה בהקלטת וידאו ().

הסמל האדום אזהרת טמפרטורה אדומה מוצג במהלך הקלטת הווידאו.

 • מצביע על כך שהטמפרטורה הפנימית של מצלמת הווידאו גבוהה. צג הסמל האדום [אזהרת טמפרטורה אדומה] מציין שהקלטת הווידאו תיעצר בקרוב באופן אוטומטי.

הקלטת הווידאו נעצרת מעצמה.

 • הקלטת הווידאו עלולה להיעצר באופן אוטומטי אם מהירות הכתיבה של הכרטיס איטית. לקבלת פרטים על כרטיסים שניתן להקליט בהם וידאו, ראו כרטיסים שמתאימים להקלטת וידאו. לבירור מהירות הכתיבה של הכרטיס, יש לעיין באתר האינטרנט של יצרן הכרטיס וכדומה.
 • במקרה שמהירות הכתיבה או הקריאה הן איטיות, אתחלו את הכרטיס ().
 • הקלטת הווידאו עוצרת באופן אוטומטי לאחר שעה אחת.

התמונה מהבהבת או שמופיעים פסים אופקיים במהלך הקלטת וידאו.

 • במהלך הקלטת וידאו, ייתכן שתאורת ניאון, תאורת לד או מקורות אור אחרים יגרמו להופעת הבהובים, פסים אופקיים (רעש) או חשיפות לא סדירות. כמו כן, ייתכן שייקלטו גם שינויים בחשיפה (בהירות) או בגוון הצבע.

אין אפשרות לצלם תמונות סטילס במהלך הקלטת וידאו.

 • לא ניתן לצלם תמונות סטילס במהלך הקלטת וידאו. הפסיקו את הקלטת הווידאו לפני צילום תמונות סטילס.

בעיות בתכונות אלחוטיות

לא ניתן לבצע התאמה בין המצלמה והטלפון חכם.

 • יש להשתמש בטלפון חכם התואם למפרט Bluetooth בגרסה 4.2 ואילך.
 • הפעילו את תכונת ה-Bluetooth ממסך ההגדרות של הטלפון החכם.
 • שימו לב שלא ניתן לבצע התאמה עם מצלמת הווידאו ממסך הגדרות ה-Bluetooth של הטלפון החכם. התקינו את האפליקציה הייעודית Camera Connect (ללא תשלום) בטלפון החכם ().
 • לא ניתן לבצע התאמה בין המצלמה לטלפון חכם שהותאם בעבר אם רשומים בטלפון החכם פרטי התאמה עם מצלמת וידאו אחרת. במקרה כזה, יש להסיר את הרישום של מצלמת הווידאו השמור בהגדרות ה-Bluetooth בטלפון החכם ולנסות לבצע את ההתאמה שוב ().

לא ניתן לבצע פעולות כגון צילום וצפייה.

 • ייתכן שלא יתאפשר ביצוע פעולות כגון צילום וצפייה כאשר נוצר חיבור Wi-Fi. נתקו את חיבור ה-Wi-Fi ולאחר מכן בצעו את הפעולה.

לא ניתן להתחבר מחדש לטלפון חכם.

 • ייתכן שלא יתאפשר חיבור מחדש, אפילו עם אותה מצלמת וידאו וטלפון חכם, אם בחרת הגדרות אחרות או שיניתם אותן. במקרה כזה, מחקו את הגדרות חיבור מצלמת הווידאו מהגדרות ה-Wi-Fi בטלפון החכם והגדירו את החיבור מחדש.
 • ייתכן שלא ייווצר חיבור אם Camera Connect מופעלת כאשר אתם מגדירים מחדש את הגדרות החיבור. במקרה כזה, צאו לרגע מה-Camera Connect ולאחר מכן הפעילו אותה מחדש.

בעיות תפעול

מצלמת הווידאו אינה פועלת כראוי. הלחצנים לא מגיבים.

 • ייתכן שהתרחשה שגיאה פנימית. כבו את מצלמת הווידאו על ידי לחיצה ממושכת על הלחצנים תפריט ו-חשמל יחד למשך 8 שניות. המתן זמן מה לפני הפעלה מחדש של מצלמת הווידאו על ידי לחיצה על הלחצן חשמל.

בעיות תצוגה

התאריך והשעה של הצילום המוצגים אינם נכונים.

 • ודאו שמוגדרים התאריך והשעה הנכונים ().
 • בדקו את אזור הזמן ואת שעון הקיץ ().

בעיות צפייה

לא ניתן לצפות בתמונות סטילס ובווידאו.

 • ייתכן שמצלמת הווידאו לא תוכל להציג תמונות שצולמו באמצעות מצלמת וידאו אחרת.
 • לא ניתן לצפות במצלמת הווידאו בווידאו שנערך באמצעות מחשב.

בעת צפייה בווידאו נשמעים צלילים מכניים או צלילים של פעולות של מצלמת הווידאו.

 • אם תבצעו פעולות מצלמת ווידאו במהלך הקלטת וידאו, המיקרופון המובנה עשוי להקליט גם צלילים של פעולות מצלמת הווידאו.

נראה שהווידאו קופא לרגע.

 • שינויים משמעותיים בחשיפה במהלך הקלטת וידאו עלולים לגרום להקלטה להיפסק לרגע עד שהבהירות מתייצבת.