הגדרות תקשורת בסיסיות

בדיקת סוג נקודת הגישה

בעת חיבור באמצעות נקודת גישה, בדקו אם נקודת הגישה תומכת ב-WPS*, המפשט את החיבורים בין התקני Wi-Fi.

אם אינכם בטוחים לגבי תאימות עם WPS, עיינו במדריך למשתמש בנושא נקודת גישה או בתיעוד אחר.

ראשי תיבות תיבות של Wi-Fi Protected Setup.

 • כאשר WPS נתמך

  זמינות שתי שיטות חיבור, כמפורט להלן. ניתן להתחבר בקלות רבה יותר באמצעות WPS במצב PBC.

  • חיבור באמצעות WPS (מצב PBC) ()
  • חיבור באמצעות WPS (מצב PIN) ()
 • כאשר WPS אינו נתמך

  • חיבור ידני לרשתות שזוהו ()
  • חיבור ידני באמצעות הגדרת רשתות ()

הצפנת נקודת גישה

מצלמת הווידאו תומכת באפשרויות הבאות עבור [אימות] ו-[הגדרות הצפנה]. מסיבה זו, ההצפנה המשמשת את נקודת הגישה חייבת להיות מוגדרת לאחת מהאפשרויות הבאות בעת חיבור לרשתות שזוהו באופן ידני.

 • [אימות]: מערכת פתוחה, מפתח משותף או WPA/WPA2/WPA3-Personal
 • [הגדרות הצפנה]: WEP, ‏TKIP, או AES

שימו לב

 • ייתכן שהחיבור לא יתאפשר כאשר מופעלות פונקציית נקודת גישה סמויה. השביתו פונקציית נקודת גישה סמויה.
 • בקשו מכל מנהל רשת שאחראי על הרשתות שאליהן תצטרפו לספק פרטי הגדרות.

הערה

 • אם נעשה שימוש בסינון כתובות MAC ברשתות שאליהן תצטרפו, הוסיפו את כתובת ה-MAC של מצלמת הווידאו לנקודת הגישה. ניתן לבדוק את כתובת ה-MAC במסך [כתובת MAC] ().

חיבור באמצעות WPS (מצב PBC)

ההוראות בסעיף זה הן המשך של בדיקת סוג נקודת הגישה.

זוהי שיטת חיבור המשמשת עם נקודות גישה התואמות ל-WPS. במצב חיבור לחצן (מצב PBC), ניתן לחבר את מצלמת הווידאו לנקודת הגישה על ידי לחיצה על כפתור ה-WPS בנקודת הגישה.

 • החיבור עשוי להיות קשה יותר אם ישנן כמה נקודות גישה פעילות בקרבת מקום. במקרה כזה, נסו להתחבר באמצעות [WPS (מצב PIN)].
 • בדקו מראש את מיקום לחצן ה-WPS בנקודת הגישה.
 • יצירת החיבור עשויה להימשך כדקה.
 1. בחרו ב-[התחבר עם WPS] במסך [בחר רשת].

 2. בחרו ב-[WPS (מצב PBC)].

  • בחרו ב-[OK].
 3. התחברו לנקודת הגישה.

  • לחצו על לחצן ה-WPS של נקודת הגישה. לפרטים על מיקום הכפתור ולמשך כמה זמן צריך ללחוץ עליו, עיינו במדריך למשתמש של נקודת הגישה.
  • בחרו ב-[OK] כדי להתחבר לנקודת הגישה.
  • המסך הבא יוצג לאחר שמצלמת הווידאו תתחבר לנקודת הגישה.
 4. הגדירו את כתובת ה-IP.

חיבור באמצעות WPS (מצב PIN)

ההוראות בסעיף זה הן המשך של בדיקת סוג נקודת הגישה.

זוהי שיטת חיבור המשמשת עם נקודות גישה התואמות ל-WPS. במצב חיבור עם קוד PIN (מצב PIN), מספר זיהוי בן 8 ספרות המצוין במצלמת הווידאו המוזן בנקודת הגישה כדי ליצור חיבור.

 • גם אם נקודות גישה מרובות פעילות בקרבת מקום, חיבור באמצעות מספר זיהוי משותף זה יחסית אמין.
 • יצירת החיבור עשויה להימשך כדקה.
 1. בחרו ב-[התחבר עם WPS] במסך [בחר רשת].

 2. בחרו ב-[WPS (מצב PIN)].

  • בחרו ב-[OK].
 3. הזינו את קוד ה-PIN.

  • בנקודת הגישה, הזינו את קוד ה-PIN בן 8 הספרות המוצג על מסך מצלמת הווידאו.
  • להוראות הזנת קודי PIN בנקודת הגישה, עיינו בהוראות השימוש של נקודת הגישה.
  • לאחר הזנת קוד ה-PIN, בחרו ב-[OK] במצלמת הווידאו.
 4. התחברו לנקודת הגישה.

  • בחרו ב-[OK] כדי להתחבר לנקודת הגישה.
  • המסך הבא יוצג לאחר שמצלמת הווידאו תתחבר לנקודת הגישה.
 5. הגדירו את כתובת ה-IP.

חיבור ידני לרשתות שזוהו

ההוראות בסעיף זה הן המשך של בדיקת סוג נקודת הגישה.

התחברו לנקודת גישה על ידי בחירת ה-SSID (או ה-ESS-ID) שלה ברשימה של נקודות גישה פעילות בקרבת מקום.

בחירת נקודת הגישה

 1. בחרו נקודת גישה במסך [בחר רשת].

  • (1) SSID
  • (2) סמל אבטחה (עבור נקודות גישה מוצפנות בלבד)
  • (3) הערוץ שנמצא בשימוש
  • לחצו על הלחצנים למעלהלמטה כדי לבחור מהרשימה את נקודת הגישה שאליה יש להתחבר.

הערה

 • [רענן]

 • להצגת ה-[רענן], יש לגלול מטה את המסך בשלב 1.
 • בחרו [רענן] כדי לחפש שוב נקודות גישה.

הזנת מפתח ההצפנה של נקודת הגישה

 • הזינו את מפתח ההצפנה (סיסמה) שהוגדר בנקודת הגישה. לפרטים על מפתח ההצפנה שהוגדר, עיינו במדריך למשתמש של נקודת הגישה.
 • המסכים המוצגים בשלבים 2-‏3 משתנים בהתאם לאימות ולהצפנה שהוגדרו בנקודת הגישה.
 • עברו אל הגדרת כתובת ה-IP אם מוצג המסך [הגד. כתובת IP] במקום המסכים המוצגים עבור שלבים 2-‏3.
 1. בחרו אינדקס מפתח.

  • מסך [אינדקס מפתח] מוצג עבור נקודות גישה בעלות הצפנת WEP.
  • בחרו את מספר אינדקס המפתח שהוגדר בנקודת הגישה.
  • בחרו ב-[OK].
 2. הזינו את מפתח ההצפנה.

  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לגשת למקלדת הווירטואלית (), ולאחר מכן הזינו את מפתח ההצפנה.
  • בחרו ב-[OK] כדי להתחבר לנקודת הגישה.
  • המסך הבא יוצג לאחר שמצלמת הווידאו תתחבר לנקודת הגישה.
 3. הגדירו את כתובת ה-IP.

חיבור ידני באמצעות הגדרת רשתות

ההוראות בסעיף זה הן המשך של בדיקת סוג נקודת הגישה.

התחברו לנקודת גישה על ידי הזנת ה-SSID (או ה-ESS-ID) שלה.

הזנת ה-SSID

 1. בחרו ב-[הגדרות ידניות] במסך [בחר רשת].

 2. הזינו את ה-SSID (שם הרשת).

  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לגשת למקלדת הווירטואלית (), ולאחר מכן הזינו את ה-SSID.
  • בחרו ב-[OK].

הגדרת שיטת האימות של נקודת הגישה

 1. בחרו את שיטת האימות.

  • בחרו אפשרות ולאחר מכן בחרו ב-[OK] כדי לעבור למסך הבא.
  • אם נבחרה האפשרות [מערכת פתוחה] במסך [הגדרות הצפנה], בחרו [הפסקה] או [WEP].

הזנת מפתח ההצפנה של נקודת הגישה

 • הזינו את מפתח ההצפנה (סיסמה) שהוגדר בנקודת הגישה. לפרטים על מפתח ההצפנה שהוגדר, עיינו במדריך למשתמש של נקודת הגישה.
 • המסכים המוצגים בשלבים 5-‏4 משתנים בהתאם לאימות ולהצפנה שהוגדרו בנקודת הגישה.
 • עברו אל הגדרת כתובת ה-IP אם מוצג המסך [הגד. כתובת IP] במקום המסכים המוצגים עבור שלבים ‏5-‏4.
 1. בחרו אינדקס מפתח.

  • המסך [אינדקס מפתח] יוצג אם בחרתם [מפתח משותף] או [WEP] בשלב 3.
  • בחרו את מספר אינדקס המפתח שהוגדר בנקודת הגישה.
  • בחרו ב-[OK].
 2. הזינו את מפתח ההצפנה.

  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לגשת למקלדת הווירטואלית (), ולאחר מכן הזינו את מפתח ההצפנה.
  • בחרו ב-[OK] כדי להתחבר לנקודת הגישה.
  • המסך הבא יוצג לאחר שמצלמת הווידאו תתחבר לנקודת הגישה.
 3. הגדירו את כתובת ה-IP.

חיבור במצב נקודת גישה למצלמת וידאו

מצב נקודת גישה למצלמת וידאו הוא שיטה לחיבור ישיר של מצלמת וידאו והתקנים אחרים באמצעות Wi-Fi ללא שימוש בנקודת גישה. זמינות שתי שיטות חיבור, כמפורט להלן.

חיבור קל

הגדרות הרשת עבור מצב נקודת גישה למצלמת וידאו מוגדרות באופן אוטומטי.

 • להוראות שימוש במכשירים שאליהם תתחברו, עיינו בהוראות השימוש של המכשיר.
 1. בחרו ב-[מצב נקודת גישה של המצלמה] במסך [בחר רשת].

 2. בחרו ב-[חיבור קל].

  • בחרו ב-[OK].
 3. השתמשו במכשיר השני כדי להתחבר למצלמת הווידאו.

  • (1) SSID (שם הרשת)
  • (2) מפתח הצפנה (סיסמה)
  • בהגדרות ה-Wi-Fi של המכשיר השני, בחרו את ה-SSID (שם הרשת) המוצג על מסך מצלמת הווידאו, ולאחר מכן הזינו את הסיסמה.
 4. השלימו את הגדרות החיבור בהתאם למכשיר שאליו יש להתחבר.

חיבור ידני

הגדרות הרשת עבור מצב נקודת גישה למצלמת וידאו מוגדרות באופן ידני. הגדירו את ה-[SSID], את ה-[הגדרת ערוץ] ואת ה-[הגדרות הצפנה] בכל מסך שמוצג.

 1. בחרו ב-[חיבור ידני].

  • בחרו ב-[OK].
 2. הזינו את ה-SSID (שם הרשת).

  • לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לגשת למקלדת הווירטואלית (), ולאחר מכן הזינו את ה-SSID. לאחר הזנת הקלט, לחצו על MENU.
  • בחרו ב-[OK].
 3. בחרו באפשרות הגדרת ערוצים.

  • כדי להגדיר באופן ידני, בחרו ב-[הגדרה ידנית] ולאחר מכן לחצו על המקשים שמאלה ימינה.
  • בחרו ב-[OK].
 4. בחרו באפשרות הגדרת הצפנה.

  • להצפנה, בחרו ב-[AES].
  • בחרו ב-[OK].
  • לאחר בחירת ה-[AES], יוצג מסך ה-[סיסמה]. לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לגשת למקלדת הווירטואלית (), ולאחר מכן הזינו את מפתח ההצפנה. לאחר הקלט, לחצו על הלחצן MENU.
 5. בחרו ב-[הגדרה אוטומטית].

  • בחרו ב-[OK].
  • אם מוצגת שגיאה עבור [הגדרה אוטומטית], הגדירו את כתובת ה-IP באופן ידני ().
 6. השתמשו במכשיר השני כדי להתחבר למצלמת הווידאו.

  • (1) SSID (שם הרשת)
  • (2) מפתח הצפנה (סיסמה)
 7. השלימו את הגדרות החיבור עבור פונקציית התקשורת.

הגדרת כתובת ה-IP

בחרו שיטה להגדרת כתובת ה-IP ולאחר מכן הגדירו את כתובת ה-IP במצלמת הווידאו.

הגדרת כתובת ה-IP באופן אוטומטי

הגדירו את הגדרות כתובת ה-IP באופן אוטומטי.

 1. בחרו ב-[הגדרה אוטומטית].

  • בחרו ב-[OK].
  • אם מוצגת שגיאה עבור [הגדרה אוטומטית], הגדירו את כתובת ה-IP באופן ידני ().
 2. השלימו את הגדרות החיבור בהתאם למכשיר שאליו יש להתחבר.

הגדרת כתובת ה-IP באופן ידני

הגדירו את הגדרות כתובת ה-IP באופן ידני. שימו לב שהפריטים המוצגים משתנים בהתאם לפונקציית התקשורת.

 1. בחרו ב-[הגדרה ידנית].

  • בחרו ב-[OK].
 2. בחרו אפשרות להגדרה.

  • בחרו באפשרות כדי לגשת למסך הזנת קלט מספרי.
  • כדי להשתמש בשער או בכתובת DNS, בחרו ב-[הפעלה], ולאחר מכן בחרו ב-[כתובת].

 3. הזינו את המספר.

  • השתמשו ב-לחצני הכיוונים כדי לבחור מיקום קלט באזור העליון, ולאחר מכן בחרו מספרים להזין. לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להזין את המספר שנבחר.
  • כדי להגדיר את המספרים שהוזנו ולחזור למסך עבור שלב 2, לחצו על הלחצן MENU.
 4. בחרו ב-[OK].

  • בסיום הגדרת הפריטים הרצויים, בחרו ב-[OK]. כעת יוצג המסך הבא.
  • אם אינכם בטוחים מה להזין, ראו בדיקת הגדרות רשת, או פנו למנהל הרשת או לאדם אחר שאחראי על הרשת.
 5. השלימו את הגדרות החיבור בהתאם למכשיר שאליו יש להתחבר.