הקלטת וידאו

 1. התמקדו בנושא הצילום.

  מעקב אחר נושא כדי להתמקד בו

  • הגדירו את [צילום: שיטת מיקוד] למצב [מעקב אחר פנים AF].
  • נקודת המיקוד האוטומטי מוצגת על פניו של אדם או על נושא אחר, שבו מתמקדת מצלמת הווידאו.
  • כדי להתמקד בנושא אחר, הקישו עליו. נקודת המיקוד האוטומטי משתנה ל-[פריים כפול]. כדי לצאת מהבחירת הנושא, לחצו פעם אחת על הלחצן MENU. לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי לחזור למסך הצילום.
  • כאשר הסמלים [] [] מוצגים מסביב לנקודת המיקוד האוטומטי, ניתן להשתמש בלחצנים שמאלה ימינה כדי לשנות את נושא המיקוד.

  מיקוד בנושאים במיקום מסוים

  • הגדירו את [צילום: שיטת מיקוד] למצב [פריים AF שצוין].
  • הקישו על המיקום שבו תרצו להתמקד, ולאחר מכן הזיזו את נקודת המיקוד האוטומטי במסך.
  • יישרו את נקודת המיקוד האוטומטי עם הנושא.
  • לחיצה על הלחצן MENU תחזיר את נקודת המיקוד האוטומטי למרכז.
  • הקשה על [SET] תחזיר אתכם למסך הצילום. הקישו על [] כדי למרכז את נקודת המיקוד האוטומטי.

  הערה

  • ניתן להקיש על [מיקוד נעול] כדי להפעיל את המיקוד האוטומטי במהלך המתנה, פעולה זו תנעל את המיקוד. הסמל משתנה ל-[מיקוד לא נעול]. כדי לבטל את נעילת המיקוד, הקישו עליו שוב.
  • אם [מיקוד נעול] אינו מוצג, לחצו על הלחצן למטה.
  • מסגרת ירוקה תופיע ברגע שמצלמת הווידאו תתמקד בנושא. מוצגת מסגרת צהובה יחד עם [!] כאשר מצלמת הווידאו לא יכולה להתמקד בנושאים.

  שימו לב

  • אם תבצעו פעולות במצלמת הווידאו במהלך הקלטת וידאו, המיקרופון המובנה עשוי להקליט גם צלילים של פעולות מצלמת הווידאו.
 2. הקליטו את הווידאו.

  • כדי להתחיל להקליט וידאו, הקישו על [הקלטה] או לחצו על הלחצן התחל/עצור.
  • [מחוון המיקודREC] מוצג בפינה השמאלית העליונה בזמן הקלטת וידאו, ומסגרת אדומה מהבהבת מוצגת מסביב למסך.
  • השמע מוקלט על ידי המיקרופון (1).
  • כדי להפסיק להקליט וידאו, הקישו על [] או לחצו על הלחצן התחל/עצור.
  • כדי לסקור את הווידאו שהוקלט, לחצו על הלחצן צפייה ().

הערה

 • השמע מוקלט באיכות סטריאו.
 • המיקרופון קולט צלילים לפני ומאחורי מצלמת הווידאו, משמאל ומימין לה, ומעליה.