עריכת/מחיקת התקנים עבור חיבורים

יש לסיים את חיבור ה-Wi-Fi לפני עריכה או מחיקה של הגדרות חיבור עבור מכשירים אחרים. המיצג הבא משמש כדוגמה: [פונקציות תקשורת: התחבר לטלפון חכם (מחשב לוח)].

שינוי כינויים של מכשירים

ניתן לשנות את הכינוי של המכשירים שאליהם מתחברת מצלמת הווידאו.

 1. בחרו פריט.

  • לאחר הופעת המסך [Wi-Fi פועלת], בחרו [התנתק], לאחר מכן חזרו על שלב 1.
 2. בחרו ב-[ערוך/מחק התקן].

 3. בחרו את המכשיר.

 4. בחרו ב-[שנה כינוי התקן].

 5. שנו את הכינוי.

  • השתמשו במקלדת הווירטואלית () כדי להזין את הכינוי.
 6. לחצו על הכפתור MENU, ולאחר מכן בחרו ב-[OK].

מחיקת פרטי חיבור

 1. גשו למסך של המכשיר המחובר.

 2. בחרו ב-[מחק מידע חיבור].

 3. בחרו ב-[OK].