מידע על זכויות יוצרים

כאשר תגדירו פרטי זכויות יוצרים, המידע יתועד בתמונה כמידע Exif.

שימו לב

 • אם הערך "מחבר" או "זכויות יוצרים" ארוך, ייתכן שהוא לא יוצג במלואו כשתבחרו ב-[הצג מידע זכויות יוצרים].
 1. בחרו ב-[הגדרה: מידע זכויות יוצרים].

 2. בחרו אפשרות.

 3. הזינו טקסט.

  • השתמשו ב-לחצני הכיוונים כדי לבחור תו, ולאחר מכן לחצו על הלחצן שליטה/הגדרה מהירה כדי להזין אותו.
  • ניתן לשנות את מצב הקלט על ידי בחירה ב-[מצב קלט].
  • בחרו ב-[מחיקה] כדי למחוק תו.
 4. צאו מההגדרה.

  • לחצו על הלחצן MENU, ולאחר מכן לחצו על [OK].

בדיקת פרטי זכויות יוצרים

בבחירה ב-[הצג מידע זכויות יוצרים] בשלב 2, תוכלו לבדוק את הפרטים [מחבר] ו-[זכויות יוצרים] שהזנתם.

מחיקת פרטי זכויות יוצרים

בבחירה ב-[מחק מידע זכויות יוצרים] בשלב 2, תוכלו למחוק את הפרטים [מחבר] ו-[זכויות יוצרים].