Kode napak

  • (1) Številka napake
  • (2) Vzrok in rešitev

Ko se pojavi napaka v delovanju videokamere, se izpiše sporočilo o napaki. Upoštevajte na zaslonu prikazane napotke.

Če težava vztraja, si zapišite številko napake (Err xx) in se dogovorite za popravilo videokamere.